Rina Romania

Selectați țara


​Servicii cu scopul de a obtine marcajul CE pentru produse pentru constructii (Reg. UE nr. 305/2011), echipamente sub presiune-PED (Directiva 2014/68/UE), cazane noi pentru apa calda, care functioneaza cu combustibil lichizi sau gazosi, care au puterea nominala de minim 4kW si de max. 400 kW (Directiva 92/42/CEE), aparate consumatoare de combustibili gazosi si accesoriilor acestora proiectate sã fie încorporate într-un aparat sau sã fie asamblate pentru a forma un aparat (Regulamentul (UE) 2016/426), ascensoare (pentru persoane, pentru persoane ºi marfuri, pentru marfuri ) electrice ºi hidraulice (Directiva 2014/33/UE).