NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în cele ce urmează „RGPD”), sunteți informat prin prezenta că datele dumneavoastră vor fi procesate prin următoarele mijloace și în următoarele scopuri:

1. Operator Ul De Date

TOperatorul Datelor este RINA SpA, al cărui sediu social este în Genova (Italia), via Corsica 12, cod fiscal și nr. de înregistrare în scopuri de TVA 03794120109 (denumit în cele ce urmează „Operator ul”). 
Operator ul poate fi contactat în scris la: rina.dpo@rina.org

2. Obiectul procesării

Operatorul procesează date cu caracter personal de tip obișnuit (nume, compania angajatoare, oraș, număr de telefon și adresa de e-mail), furnizate de către dumneavoastră prin completarea formularului disponibil în secțiunea de „Contacte” de pe site-ul web.  În plus, funcționarea normală a site-ului web face necesară obținerea unor date cu caracter personal. Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate persoanelor vizate identificate, dar care, prin însăși natura lor, ar putea face posibilă identificarea utilizatorilor prin procesarea și asocierea acestora cu datele colectate de către terți. Această categorie de date include modulele cookie, care sunt mici fișiere text pe care site-urile vizitate de utilizatori le trimit către terminalele lor, unde sunt stocate pentru a fi trimise înapoi la aceleași site-uri în timpul vizitelor ulterioare. Pentru mai multe informații privind modulele cookie utilizate de site-ul web, accesați: http://www.rinaromania.ro/cookiepolicy

3. Scopul procesării

a. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate în următoarele scopuri: 

  • pentru a primi și răspunde la orice cerere de contact prin trimiterea informațiilor pe care le-ați solicitat; 
  • pentru a colecta informații necesare pentru obligațiile aferente fazei precontractuale.

b. În plus, cu consimțământul dumneavoastră explicit, datele dumneavoastră vor fi procesate pentru:  

  • a vă trimite e-mailuri, corespondență prin poștă, sms-uri și/sau apeluri telefonice, buletine informative, comunicări comerciale și/sau materiale publicitare privind produsele sau serviciile oferite de către Operator și a măsura gradul de satisfacție privind calitatea respectivelor servicii;
  • a analiza opțiunile și obiceiurile de navigare, pentru a îmbunătăți utilizarea site-ului web și opțiunea serviciilor Operatorului. 

4. Metoda de procesare

Operatorul va procesa datele cu caracter personal în conformitate cu principiile legalității, corectitudinii și transparenței.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate prin intermediul următoarelor operațiuni: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, consultarea, adaptarea sau modificarea, utilizarea, diseminarea, dezvăluirea prin transmitere, recuperare, aliniere sau combinare, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt supuse atât procesării tipărite, cât și procesării electronice.
Operatorul va procesa datele cu caracter personal pe perioada de timp necesară pentru a îndeplini scopurile indicate mai sus și, în orice caz, nu mai mult de 2 de ani de la data colectării.  
Cu toate acestea, Operatorul poate stoca datele pe o perioadă de timp mai mare de 2 ani, dacă ștergerea acestora ar putea compromite dreptul său legitim la apărare sau, în general, pentru a proteja activele societății sale. respectiva stocare a datelor va avea loc limitând accesul la respectivele date numai la șefii de departamente, pentru a garanta exercitarea legitimă a dreptului la apărare al Operatorului. 

5. Accesul la date

Datele dumneavoastră pot fi accesibile în scopurile indicate la art. 3.a și 3.b următorilor beneficiari:

  • societățile afiliate sau filialele Grupului RINA, din Italia și din străinătate, în măsura în care acest lucru este necesar pentru procesare;
  • companii sau alte terțe părți (firme profesionale, consultanți, firme de asigurări pentru furnizarea de servicii de asigurare, furnizori, entități care furnizează servicii pentru gestionarea de sisteme computerizate și rețeaua de telecomunicații pentru servicii, etc.), care acționează pe bază de externalizare pentru Operator, și care au fost desemnate în mod formal ca procesator de date; 
  • entități publice, pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

    Fără a avea nevoie de consimțământul dumneavoastră explicit, Operatorul poate comunica datele dumneavoastră în scopurile indicate în art. 3a organismelor de supraveghere, autorităților judiciare, firmelor de asigurări pentru furnizarea serviciilor de asigurare, precum și entităților către care comunicarea este obligatorie în termenii legii, pentru îndeplinirea scopurilor menționate.

6. Transferuri de date

Datele cu caracter personal sunt stocate pe servere situate în Uniunea Europeană. În orice caz, se înțelege că, dacă acest lucru este necesar, Operatorul va avea dreptul de a muta serverele chiar și în afara UE. Într-un astfel de caz, Operatorul garantează că transferurile de date în afara UE vor fi efectuate în conformitate cu legile în vigoare, inclusiv prin includerea de clauze contractuale standard prevăzute de către Comisia Europeană și prin adoptarea unor reguli corporatiste obligatorii pentru transferuri în interiorul grupului. 

7. Consimțământul

Furnizarea de date și procesarea aferentă în scopurile indicate în art. 3.a sunt necesare pentru a garanta serviciile Operatorului pe care le-ați solicitat și pentru a onora solicitările pe care le-ați efectuat. Dacă refuzați, nu puteți depune cereri cu succes și nu puteți primi un răspuns de la Operator . Pe de altă parte, furnizarea de date în scopurile indicate în art. 2.b nu este obligatorie. Prin urmare, puteți decide să nu furnizați date sau să refuzați ulterior procesarea de date furnizate deja - singura consecință a oricărui astfel de refuz va fi faptul că nu va fi posibilă primirea de buletine informative, comunicări comerciale și materiale publicitare legate de serviciile oferite de către Operator . Cu toate acestea, veți continua să aveți dreptul la serviciile indicate în secțiunea 3.a. 

8. Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoană vizată în procesarea datelor în cauză, aveți drepturile prevăzute în RGPD, inclusiv dreptul de a solicita Operatorului Datelor, contactând Responsabilul cu Protecția Datelor: accesul la datele cu caracter personal, indicarea mijloacelor, scopurilor și circuitelor logice implicate în procesare, dreptul de a obiecta, de a solicita restricționarea procesării, portabilitatea datelor, rectificarea și ștergerea acestora, în limitele și modalitățile prevăzute în RGPD. 
Atunci când procesarea datelor se bazează pe consimțământ, aveți dreptul să îl retrageți în orice moment. 
În plus, aveți întotdeauna dreptul de a vă opune trimiterii de buletine informative și procesării tuturor sau mai multor date în scopuri de marketing sau comerciale.  
Prin urmare, în calitatea dumneavoastră de Persoană Vizată, aveți drepturile conform art. 15 - 21 din RGPD, precum și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea competentă, conform art. 77 din RGPD.

9. Procedura pentru exercitarea drepturilor și comunicări

Operatorul a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, care poate fi contactat pentru toate chestiunile legate de procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și exercitarea drepturilor conexe.
Prin urmare, puteți contacta în orice moment Responsabilul cu Protecția Datelor, utilizând următoarea procedură:

- prin trimiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire la RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova (Italia), în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor sau,
- trimițând un e-mail la rina.dpo@rina.org.

Dorim să specificăm faptul că aveți dreptul să vă retrageți consimțământul dat în orice moment, scriind la rina.dpo@rina.org.


View RINA privacy BCR summary