​​​​​​​​​​​​​Home >> DESPRE NOI >> POLITICA

POLITICA

 

RINA ROMANIA si RINA Simtex OC se angajează să dezvolte, să aplice și să îmbunătățească în mod continuu un sistem de management integrat al aspectelor legate de calitate, sănătate și securitate, de protecție a mediului și răspundere a firmei.

CALITATEA

RINA ROMANIA si RINA Simtex OC se adresează operatorilor economici și instituționali, cu care împărtășește obiectivul comun de îmbunătățire a propriilor produse, procese și servicii. Caracteristica noastră distinctivă este faptul că înțelegem cerintele clienților, pentru a le oferi servicii de calitate, respectând principiile de imparțialitate și transparență. Prin activitățile noastre, sprijinim organizatiile care adopta un sistem de management al calitatii eficient, indreptat spre siguranta si protectia mediului, sa constientizeze gradul de imbunatatire al acestui demers in termeni economici si de imagine. Contribuim la creșterea companiilor care se disting din punct de vedere al inovației si au o viziune de perspectiva in urmarirea excelenței pe termen scurt și lung.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI SUSTENABILITATE

Atenția acordată mediului, sănătatii și siguranței constituie un element prioritar în toate activitățile de afaceri ale RINA ROMANIA si RINA Simtex OC, atât în ceea ce priveste managementul intern cât și în relatiile cu clienții și părțile interesate.

Personalul RINA ROMANIA si RINA Simtex OC, respectând normativa în vigoare, sunt informat și instruit referitor la politica pentru sănătate, siguranță și mediu precum si angajamentul solicitat acestuia in desfasurarea activitatilor zilnice, cu scopul de a favoriza promovarea unor comportamente responsabile, de a crește cooperarea între angajați și a constientiza cultura organizationala.

RESPONSABILITATE CORPORATIVĂ

Codul Etic și de Conduita este un document care are ca scop informarea despre valorile fundamentale care ne ghidează activitatea. Loialitatea și corectitudinea sunt principalele elemente care ne caracterizează pe piață pentru a îmbunătăți produsele și serviciile. Răspunderea organizatiei noastre care este parte din respectarea normelor în vigoare, în special a celor privind protecția concurenței: ne propunem să furnizăm servicii de înaltă calitate, în condiții competitive, într-un spirit de colaborare și transparență, evitând orice comportament incorect și orice posibil conflict de interese între activitățile desfășurate de alte companii aparținând RINA ROMANIA si RINA Simtex OC.

​​