Rina Romania

Selectați țara

COMUNICAT DE PRESA - 29/03/2021

RINA SIMTEX a obținut acreditarea ecologică

Agricultura ecologică utilizează cele mai bune practici de mediu, un nivel înalt de biodiversitate, conservarea resurselor naturale, aplicarea unor standarde înalte privind bunăstarea animalelor și o metodă de producție care respectă preferințele anumitor consumatori pentru produsele obtinuțe cu ajutorul unor substanțe și procese naturale.

Pentru a putea vinde sub eticheta de produse ecologice/bio/organice este nevoie de certificare ECO. Nu este nicio diferență între cei 3 termeni, în România termenul oficial fiind „agricultura ecologică”. Alimentele ecologice sunt cele rezultate din agricultura ecologică.

RINA SIMTEX detine Acreditare RENAR conform Certificatului de acreditare nr. OR 013 din data de 23.12.2020 si este competent să realizeze sarcinile specifice de evaluare a conformității prevăzute în Regulamentul (CE ) nr. 834/2007 pentru următoarele grupe de produse:

  • Produse vegetale neprocesate
  • D- Produse Agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente (inclusiv comercializare și import -export).

În conformitate cu cerințele legale, RINA SIMTEX deține și Certificatul de aprobare nr. 252064 din 22.03.2021 și este aprobată ca organism de control în agricultura ecologică, pentru grupele de produse menționate anterior.

Pentru desfășurarea activităților conform procedurilor proprii, RINA SIMTEX dispune de personal competent și recunoscut în conformitate cerințele definite în procedura specifică elaborată și acceptată de organismul național de acreditare RENAR.

Printre beneficiile certificării ECO menționăm faptul că aceasta garantează calitatea produsului ECO și se aplică tuturor operatorilor economici din lanțul alimentar producător – procesator - distribuitor – comerciant. De asemenea, practicarea agriculturii ecologice certificate oferă garanții privind durabilitatea mediului înconjurator, bunăstarii animalelor și sănătății consumatorilor.

Raluca Halit