Rina Romania

Selectați țara

Skip Navigation LinksPagina principala >> keytopics >> Reviziile ISO 9001 şi ISO 14001 >> ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 – elemente schimbate


 1. ​Contextul organizaţiei:
  • Organizaţia trebuie să identifice şi să analizeze factorii interni si externi:
   • care sunt semnificativi pentru obiectivele strategice
   • care influenţează capacitatea de a atinge rezultatele aşteptate ale sistemului de management al calităţii
   Definirea acestor factori este esenţială în judecarea abordării bazate pe risc şi în consecinţă pentru organizarea sistemului de management al calităţii.
  • Obiectivele: pentru a ridica nivelul de viziune strategică a organizaţiei în planificarea sistemului de management al calităţii se ia în considerare şi contextul în care îşi desfăşoară activitatea.
  • O cunoaştere a:
   • contextului
   • aşteptărilor părţilor interesate
   • produsele şi serviciile oferite de organizaţie
   este esenţială pentru definirea domeniului de aplicare a sistemului de management al calităţii şi care constituie condiţiile în care se aplică cerinţele normative.
 2. Leadership:
  • Accent pe responsabilităţile şi rolul managementului în ceea ce priveşte suportul şi motivarea resurselor umane atunci când vine vorba de implementarea sistemului de management al calităţii.
  • Noul standard nu mai vorbeşte despre un reprezentant al managementul dar explică implicarea managementului de top ("O persoană sau un grup de persoane care conduce şi controlează organizaţia la cel mai înalt nivel").
  • Implicarea conducerii companiei este esenţială pentru implementarea eficientă a sistemului de management al calităţii şi imbunătăţirea integrării acestuia în “sistemul companiei”.
 3. Planificare
  • Gândirea bazată pe risc: esenţială pentru planificarea sistemului de management al calităţii în toate elementele standardului şi implică noi responsabilităţi pentru organizaţie:
   • Analiza riscurilor şi oportunităţilor şi clasificarea acestora în funcţie de gravitatea consecinţelor,
   • Planificarea acţiunilor pentru a face faţa riscurilor (eliminarea şi/sau atenuarea lor),
   • Implementarea acestor acţiuni,
   • Verificarea eficacitaţii lor,
   • Învăţarea din experienţă în scopul imbunătăţirii continue.
  • Organizaţiile trebuie să determine cea mai bună modalitate de evaluare a riscurilor si oportunităţilor într-un mod în care este în conformitate cu complexitatea şi procesele sale.
 4. Suport:
  • Un punct nou, care include toate cerinţele de suport al sistemului de management, care se referă la: resurse, competenţe, conştientizare, comunicare şi informaţii documentate.
  • Conştientizarea este ridicată la nivel de cerinţă.
  • Informaţii documentate:
   • Acesta este un element nou (comun tuturor standardelor HLS).
   • Înlocuieşte termenii "procedură" şi "înregistrări".
   • Pot fi elaborate şi păstrate în forma pe care organizaţia o consideră adecvată cu nevoile, riscurile şi oportunităţile sale.
   • Nu trebuie interpretată ca o lipsă a obligaţiei organizaţiei de a dezvolta, menţine si înregistra ceea ce este necesar în sistem.
 5. Activităţi operaţionale:
  • Abordarea bazată pe proces este mai explicită.
  • Scopul proceselor este de a genera încredere în capacitatea organizaţiei de a:
   • Satisface cerinţele clientului
   • Furniza produse şi servicii care sunt conforme cu cerinţele normative
  • Este explicită aplicabilitatea “servicii” (în ediţia anterioară doar termenul “produs” a fost folosit).
  • Furnizare externă (produse şi servicii furnizate din exterior):
   • Înlocuieste termenii "procurare/externalizare",
   • Subliniază că organizaţia trebuie să menţină controlul şi trebuie să se asigure că ceea ce este achiziţionat din exterior respectă cerinţele.
 6. Evaluarea performanţei:
  • Atenţia este mutată de la monitorizarea sistemului de management la planificarea activităţilor de monitorizare a produselor şi/sau serviciilor.
  • Organizaţia trebuie să identifice ce trebuie monitorizat, cum şi când sunt analizate rezultatele monitorizării.
  • Activităţile de monitorizare, măsurare şi analiză sunt necesare pentru a garanta:
   • Eficacitatea sistemului de management al calităţii,
   • Satisfacerea permanentă a cerinţelor şi obiectivelor stabilite de organizaţie.
 7. Îmbunătăţire:
  • Obiective: pentru a determina şi selecta oportunităţile de îmbunătăţire:
   • procesele
   • produsele şi serviciile
   • rezultatele aşteptate ale sistemului de management.
  • Activitate continuă: ori de cate ori este identificată o oportunitate de îmbunătăţire, organizaţia trebuie să stabilească cum va fi implementată şi care este necesarul de resurse.
Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat