Rina Romania

Selectați țara

Skip Navigation LinksPagina principala >> keytopics >> Reviziile ISO 9001 şi ISO 14001 >> ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 – elemente schimbate


 1. ​Contextul organizaţiei:
  • Contextul organizaţiei este stabilit ca o cerinţă preliminară pentru definirea domeniului de aplicare a sistemului de management de mediu şi pentru planificarea şi consolidarea orientării către părţile interesate.
  • Înainte de identificarea domeniului de aplicare şi înainte de planificare, organizaţia trebuie să cunoască contextul în care operează. Ediţia anterioară a standardului consideră acest lucru implicit în identificarea aspectelor de mediu şi în general la planificare.
  • Pentru a defini domeniul de aplicare a sistemului de management de mediu, organizaţia trebuie să ţină cont de problemele interne şi externe care pot afecta capacitatea sa de a atinge rezultatele sale de mediu. Aceşti factori includ:
   • Contextul în care organizaţia operează.
   • Nevoile şi aşteptările părţilor interesate.
 2. Leadership:
  • Accent pe rolul managementului de top: atribuirea de roluri şi responsabilităţi specifice pentru a demonstra angajamentul de a asigura aplicarea eficientă a sistemului de management de mediu.
  • Angajamentul managementului de top trebuie să fie proactiv în protecţia mediului, în aspectele de mediu, inclusiv:
   • Prevenirea impactului negativ
   • Utilizarea durabilă a resurselor
   • Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice
   • Protejarea biodiversităţii şi a ecosistemelor.
  • Noul standard nu mai vorbeşte despre un reprezentant al managementului dar explică implicarea managementului de top ("O persoană sau un grup de persoane care conduce şi controlează organizaţia la cel mai înalt nivel").
  • Rezultatele sistemului de management de mediu sunt integrate cu planificarea strategică a organizaţiei.
 3. Planificare
  • La planificarea sistemului de management de mediu, organizaţia trebuie să ia în considerare riscurile şi oportunităţile, în ceea ce priveşte:
   • Aspectele semnificative de mediu
   • Cerinţele legale aplicabile
   • Cerinţe legate de alte probleme interne şi externe
   în scopul de a le reflecta cât mai precis atunci când sunt definite obiectivele de mediu.
  • Abordarea riscului trebuie să fie explicită şi evaluarea acestuia trebuie să se bazeze pe trei surse:
   • Aspectele de mediu
   • Cerinţele legale
   • Contextul organizatiei
 4. Suport:
  • Un punct nou, care include toate cerinţele de suport al sistemului de management, care se referă la: resurse, competenţe, conştientizare, comunicare şi informaţii documentate.
  • Conştientizarea este ridicată la nivel de cerinţă.
  • Informaţii documentate:
   • Acesta este un element nou (comun tuturor standardelor HLS).
   • Înlocuieşte termenii "procedură" şi "înregistrări".
   • Pot fi elaborate şi păstrate în forma pe care organizaţia o consideră adecvată cu nevoile, riscurile şi oportunităţile sale.
   • Nu trebuie interpretată ca o lipsă a obligaţiei organizaţiei de a dezvolta, menţine si înregistra ceea ce este necesar în sistem.
 5. Activităţi operaţionale:
  • Conceptul de Ciclu de Viaţă este introdus ca o abordare care necesită atenţie în protecţia mediului în toate fazele de producţie:
   • Proiectare şi dezvoltare
   • Identificarea materiilor prime
   • Ambalare şi distribuţie
   • Refolosire şi reciclare
   • Eliminare finală.
  • Conceptul de Ciclu de Viaţă pune accent pe cerinţele de mediu referitoare la achiziţionarea de bunuri şi servicii precum şi atunci când se controlează procesele externalizate.
  • Conceptul de Ciclu de Viaţă se traduce într-o cerinţă normativă explicită pentru:
   • Controlul proceselor externalizate
   • Determinarea cerinţelor de mediu pentru achiziţii
   • Cerinţele de mediu pentru dezvoltare, livrare şi tratamentul la sfârşitul duratei de viaţă a produselor/serviciilor
   • Necesitatea de a furniza informaţii cu privire la potenţialele efecte asupra mediului din timpul livrării şi tratamentului la sfârşitul duratei de viaţă a produselor şi serviciilor.
 6. Evaluarea performanţei:
  • Au fost adăugate mai multe cerinţe specifice în ceea ce priveşte evaluarea performanţei de mediu, inclusiv necesitatea de a stabili criterii şi indicatori pentru analiza şi evaluarea performanţei proprii de mediu.
  • Au fost extinse unele elemente legate de performanţa monitorizării şi comunicării.
  • Se solicită organizaţiei mai multă claritate pentru a determina:
   • Acele aspecte care trebuie monitorizate şi măsurate şi au legatură cu factorii specifici
   • Indicatorii utilizaţi în măsurarea performanţei de mediu
   • Când sunt analizate şi evaluate rezultatele monitorizării şi măsurării.
 7. Îmbunătăţire:
  • Conceptul de “îmbunătăţire continuă” este asociat cu performanţa de mediu precum şi cu îmbunătăţirea sistemului de management.
  • Rezultatele sistemului de management de mediu sunt în mod clar explicate ca îmbunătăţiri ale performanţei de mediu. Noua ediţie a standardului face ca aceste rezultate să fie mai concrete şi eficiente.
Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat